Jak CBD funguje v našem těle?

CBD ... Jak funguje v našem těle?

Abychom pochopili, jak CBD a další kanabinoidy působí v lidském těle, musíme si nejprve vysvětlit pojem endokanabinoidní systém (EKS). Endokanabinoidní systém je životně důležitý systém v těle savců – včetně toho našeho. Slyšíte o „EKS“ poprvé? Nejste první ani poslední! EKS se postupně vyvíjí a existuje již přes 600 milionů let, před příchodem samotných dinosaurů. Vědecky zajímavým a prozkoumaným se stal objevem endokanabinoidu zvaného Anandamid v roce 1992 a díky tomuto vědeckému zájmu se otevřela brána k výzkumu konopí, jeho terapeutickému využití a pozitivním účinkům ECS.

EKS se podílí například na našem psychickém stavu – na našich náladách, emocích, kognitivních funkcích, ale také na regulaci bolesti, imunitních funkcí, reprodukci nebo příjmu potravy.

 

Funkce endokanabinoidního systému

V rámci EKS jsou aktivní aktivní látky, které si náš organismus vyrábí sám přirozenou cestou. Tyto látky se nazývají endokanabinoidy a lze je nahradit látkami obsaženými v konopí – kanabinoidy.

Tyto endokanabinoidy se vážou na kanabinoidní receptory a jejich prostřednictvím působí na celé naše tělo. Tyto receptory se nacházejí prakticky v celém těle – v centrálním nervovém systému, v periferních tkáních včetně imunitního, reprodukčního a trávicího traktu, v hormonálních žlázách, tepnách, plicích, srdci, kůži, kostech a především v mozku. Mezi primární receptory dosud objevené patří:

Receptor CB1 – nachází se především v mozku a centrálním nervovém systému (zkráceně CNS). Ale také v plicích, játrech a ledvinách. V mozku a CNS hrají důležitou roli při zajišťování funkce paměti a motoriky.

CB2 receptor – nachází se především v buňkách imunitního systému a v buňkách kostní dřeně.

 

Endokanabinoidy vs. kanabinoidy (CBD, CBG, THC..) - jak to funguje?

Endokanabinoidy, které naše tělo přirozeně produkuje, mají v porovnání s kanabinoidy z konopí trochu jiné složení, ale v našem těle fungují podobně. Proto je možné kompenzovat nedostatek endokanabinoidů, které přirozeně produkujeme, dodáním kanabinoidů z konopí. To také jednoduše vysvětluje pozitivní účinky konopí na řadu nemocí. Navíc umělé syntetické kanabinoidy nedávají v rámci EKS příliš smysl, protože kanabinoidy musí na organismus a EKS působit synergicky (vše dohromady) a pouze v rostlině konopí najdeme přirozené - celé spektrum (kanabinoidy ) potřebné k plnému projevení terapeutického účinku.

V roce 2012 němečtí vědci z Institutu molekulární psychiatrie na Univerzitě v Bonnu zjistili, že aktivace EKS může v mozku spustit jakousi „antioxidační očistu“, která nejen odstraní poškozené a nemocné buňky, ale je také zodpovědná za stimulaci produkce nové buňky. Kromě toho tito vědci také prokázali, že kanabinoidy pozitivně stimulují organely zvané mitochondrie, které produkují energii a jsou nezbytné pro fungování téměř všech tělesných buněk. Vyskytují se nejčastěji v místech s vysokými energetickými nároky – v mozku.

 

CB1, CB2 a dále?

Kromě primárních receptorů CB1 a CB2 působí kanabinoidy také na:

Serotoninový systém - chemická látka serotonin byla představena v našem článku, jak CBD pomáhá při léčbě deprese. CBD se přímo zaměřuje na serotoninový 1A (nebo 5-HT1A) receptor, který je zodpovědný za kontrolu stresu a úzkosti. Několik různých vědeckých studií nám říká, že CBD může aktivací 5-HT1A receptoru zmírnit autonomní reakci na stres a vést ke snížení úzkosti. Z toho vyplývá možnost využití CBD při léčbě psychiatrických poruch, jako je deprese, úzkost nebo posttraumatická stresová porucha.

Vaniloidní systém – Vaniloidní receptor typu 1 (TRPV1) je zodpovědný za bolest a zánět. Je také zodpovědný za stimulaci chronické bolesti, jako je artritida. CBD přímo inhibuje tento receptor, a proto snižuje bolest (analgetický účinek). CBD mimo jiné také aktivně moduluje receptor typu 2 – tato modulace dokáže eliminovat zhoubné nádorové buňky.

 

souhrn

Je tedy zvýšená pozornost kolem CBD oprávněná? Za nás rozhodně ano! S přihlédnutím ke všem výše uvedeným faktorům a faktům.

Protože CBD obnovuje přirozenou rovnováhu v lidském těle a imunitním systému, lze CBD nazvat komplexním pomocníkem v mnoha aspektech souvisejících s lidským zdravím a duševní pohodou. Dalším plusovým bodem užívání CBD je jeho minimální (zanedbatelný) počet vedlejších účinků, na rozdíl od konvenční léčby (léky), kde je počet nežádoucích účinků ve většině případů enormní.